குடும்ப நகைச்சுவை

Discussion in 'அசைவ நகைச்சுவை நேரம்' started by Ats, Dec 15, 2016.

  1. Ats

    Ats Member

    மகன் கேட்டான் அம்மாவிடம்,டிவியில் எல்லா விளையாட்டுகளும் போடுகிறான்.ஆனால் ஒரே ஒரு விளையாட்டு தவிர என்றான்.அம்மா கேட்டாள் அது என்ன விளையாட்டு என்றாள்.உனக்கும் அப்பாவுக்கும் கை தேர்ந்த விளையாட்டு ஆயிற்றே என்றான்.எனக்கு புரியவில்லை என்ன விளையாட்டு என்ற மறுபடியும் கேட்டாள்.அது தான் அப்பா அம்மா விளையாட்டு என்றான்.சரி அந்த விளைளாட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்றாள்? நானும் தங்கையும் தான் தினமும் உங்கள் அறையில் பார்த்துவிட்டு நாங்களும் விளையாடிவிட்டுதான் தூங்குவோம் என்றான்.அதற்கு அம்மா!
     
  2. samgold

    samgold New Member

    hahahhahahhahhahahhahhaahh
    super comedy
     

Share This Page