அபார்சன் செய்யலாமா

Discussion in 'மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள்' started by Ats, Dec 6, 2016.

  1. Ats

    Ats Member

    ஆயிரம் சுன்னிகள் காம பசியோடு உன்னை ஓக்க வந்தாலும்,வந்தவர்களுக்கு காம பசியை தீர்த்து வைக்கும் பேராற்றல் கொண்ட மல்லிகா... என் பெயர் பாலு.என் பதவி உயர்வுக்காக என் மனைவியை, என் கண் முன்னால் என் பாஸ் ஓத்தார்.ஆனால் அவர் என் மனைவி புண்டையில் விட்ட செமனால் இப்போது அவள் கர்பமாக இருக்கிறாள்.எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு பையன் இருக்கிறான்.அவனுக்கு 5 வயது.இதனிடையே இந்த கர்பத்தை அபார்சன் செய்வதுதான் எனக்கு சரி என்று படுகிறது.ஆனால் என் மனைவி உன் பதிலை எதிர்பார்க்கிறாள்.பதில் உடனே அனுப்பவும்.
     

Share This Page